wróć

Miejsce zajęć: Kraków-Stare Miasto sala prezentacji multimedialnych (patrz program).
Wykłady prowadzi grupa akademickich ekspertów w stopniu doktora w dziedzinie historii sztuki i komunikacji wizualnej. Szczegółowe informacje dotyczące programu sesji przesyłamy drogą e-mailową lub faxem. zwrotnie po otrzymaniu wypełnionego formularza uczestnika programu CowieszOreklamie Rezerwacja