wróć

Moduły szkoleniowe:
Szkolenie 1. Dobór i doskonalenie kadr i zasobów ludzkich
Szkolenie 2. Autoprezentacja
Szkolenie 3. Trening negocjacji
Szkolenie 4. Budowanie zespołu
Szkolenie 5. Trening integracyjny
Szkolenie 6. Prowadzenie debat i argumentacja
Szkolenie 7. Profesjonalne prowadzenie i protokołowanie zebrań
Szkolenie 8. Psychologia polityczna
Szkolenie 9. Trening kreatywności i innowacyjności
Szkolenie 10.Zarządzanie komunikacją. Trening umiejętności komunikacyjnych
Szkolenie 11.Wywieranie wpływu.
Szkolenie 12.Dobre maniery dla każdego – savoir – vivre
Szkolenie 13 Profesjonalne wystąpienia publiczne
Szkolenie 14.Trening kompetencji społecznych
Szkolenie 15.Inteligencja emocjonalna
Szkolenie 16.Trening empatii oraz intuicji
Szkolenie 17.Asertywność i skuteczność w relacjach interpersonalnych
Szkolenie 18.Rozwiązywanie konfliktów
Szkolenie 19.Praca w stresie, metody walki ze stresem, odnowa psychofizyczna
Szkolenie 20.Trening interpersonalno – komunikacyjny

Adresat:
• dyrektorzy, prezesi, kierownicy
• organizatorzy projektów
• menedżerowie,
• osoby zarządzające personelem
• wszystkie osoby pragnące polepszyć jakość swoich relacji z innymi
• wszystkie osoby działające w relacjach pracowniczych, niezależnie od stanowiska i zakresu kompetencji
• osoby odpowiedzialne za rekrutacje nowych prawników
• osoby zarządzające personelem
• przedsiębiorcy, sprzedawcy

Cele:
• Opanowanie technik psychologicznych potrzebnych do lepszego poznawania innych ludzi,
• Opanowanie zdolności poznawania mocnych i słabych stron i słabych stron innych ludzi i samego siebie
• Budowanie umiejętności lepszej komunikacji
• Rozwiązywanie konfliktów
• Zabawy i rozrywka kształcąca
• Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w relacji z trudnym i wymagającym partnerem biznesowym,
• Opanowanie umiejętności skutecznych negocjacji,
• Podniesienie własnej pozycji biznesowej i prestiżu firmy,
• Pozyskiwanie zwolenników swoich racji

Efekty:
• Poprawienie umiejętności wywierania wpływu na innych
• Poznanie najważniejszych technik i metod wywierania wpływu
• Zwiększenie pewności siebie w kontaktach z kontrahentami i współpracownikami
• Zwiększenie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.
• Zwiększenie umiejętności soft skills.
• Zwiększenie skuteczności i wydajności firmy
• Wprowadzenie nowatorskich metod zarządzania, marketingu i projektowania
• Zwiększenie motywacji i zadowolenia pracowników
• Pomoc w restrukturalizacji firmy
• Wyzwolenie w poszczególnych grupach zdolności do twórczego i konstruktywnego rozwiązania istniejących problemów
• Wykorzystanie rozbudzonego potencjału do opracowania nieszablonowych i satysfakcjonujących rozwiązań.