wróć

Cel:
Zaawansowane szkolenie w zakresie historii komunikacji wizualnej.
Obejmuje okres od rewolucji przemysłowej po aktualne trendy w grafice użytkowej. Program - oparty na najnowszej literaturze przedmiotu - dostarcza nieodzownego narzędzia w budowaniu świadomej relacji z klientem i odbiorcą przekazu.

Efekty szkolenia:
- Otwarcie na nowe źródła inspiracji wizualnej i teoretycznej.
- Dostęp do sprawdzonych wzorców.
- Innowacyjność rozwiązań.
- Umiejętność korzystania z osiągnięć designu w negocjacjach z klientem.
- Dynamiczna nawigacja w przestrzeni współczesnej komunikacji wizualnej.

Program- cztery bloki tematyczne

1. Źródła Nowoczesnej Komunikacji Wizualnej
- Narodziny komunikacji masowej – fragmentaryzacja przekazu.
- Estetyka społeczeństwa industrialnego.

2. Funkcjonalizm
- Czas awangard.
- Nowoczesność i komercjalizm.

3. Grafika Powojenna
- Styl międzynarodowy versus Szkoła Nowojorska.
- Nowa reklama.
- Stereotyp i standaryzacja.

4. Ponowoczesnoćć
- Żadnych reguł – design postmodernistyczny.
- Reklama zaangażowana.
- Instytucje współczesnej grafiki użytkowej.

Projektanci:
- Owen Jones,
- William Morris,
- Herbert Bayer,
- Paul Rand,
- Andy Warhol,
- Otl Aicher,
- Tibor Kalman,
- Stefan Sagmeister,
- M/M Paris
- i inni.