s p r a w d ź ...

z a a w a n s o w a n y   p r o g r a m   s z k o l e n i o w y   d l a   a g e n c j i   r e k l a m o w y c h   i   f i r m    w i ę c e j  >>

Program

1. Źródła nowoczesnej komunikacji wizualnej
- Narodziny komunikacji masowej – fragmentaryzacja przekazu.
- Estetyka społeczeństwa industrialnego.
2. Funkcjonalizm
- Czas awangard.
- Nowoczesność i komercjalizm.
3. Grafika Powojenna
- Styl międzynarodowy versus Szkoła Nowojorska.
- Nowa reklama.
- Stereotyp i standaryzacja.
4. Ponowoczesnoćć
- Żadnych reguł – design postmodernistyczny.
- Reklama zaangażowana.
- Instytucje współczesnej grafiki użytkowej.

Zagadnienia:

1.Litera.
2.Logo.
3.Układ graficzny strony.
4.Plakat.
5.Billboard
6.Idetyfikacja wizualna
5.Systemy informacyjne.
6.Czasopisma książki.

Projektanci:

- Owen Jones
- William Morris
- Herbert Bayer
- Paul Rand
- Andy Warhol
- Otl Aicher
- Tibor Kalman
- Stefan Sagmeister
- M/M Paris
- i inni

Terminy sesji:

Terminy sesji:

lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2012 r.
sesje sobotnie - według przesłanych rezerwacji

Koordynator: tel: 0604 06 29 88
Organizator: Instytut Novum,
ul. Salwatorska 4p.11, 30-109 Kraków
tel/fax: 012- 422 94 07,
e-mail: info@cowieszoreklamie.pl

Początek sobota od godz.10.00 do niedzieli, zakończenie godz.15.00.
Program zawiera 10 partycji po 60 minut każda, w przerwach cattering (lunchtime 12:00 - 13:00).
Dla gości z poza Krakowa przygotowujemy miejsca w Hotelach Starego Miasta.
Miejsce zajęć: Kraków-Stare Miasto sala prezentacji multimedialnych.
Wykłady prowadzi grupa akademickich ekspertów w stopniu doktora w dziedzinie historii sztuki i komunikacji wizualnej. Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz programu sesji przesyłamy drogą e-mailową lub faxem. zwrotnie po otrzymaniu wypełnionego formularza rezerwacyjnego CowieszOreklamie Rezerwacja

Potwierdzenie rezerwacji miejsc następuje z chwilą odesłaniea do biura koordynacyjnego mailem lub faxem wypełnionego Kwetionariusza Kandyńskiego wraz z formularzem rezerwacyjnym (patrz rezerwacje) opatrzonego dowodem wpłaty na kwotę 270 zł i stanowiącej zaliczkę do całości kosztu szkolenia które wynosi 770 zł (opłata nie zawiera kosztów hotelowych).
Rezerwacji pokoi hotelowych dokonujemy z uwzględnieniem wyboru standardu na formularzu.
Noclegi: Hotel ** 210 zł lub Hotel *** 300 zł(1 nocleg w pokoju 1- osobowym ze śniadaniem).

©INCI 2007