Konkurs INSIDE-OUTSIDE 2013-14 rozpoczęty

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu INSIDE-OUTSIDE 2013-2014,
Akademii Obrazu jest biuro organizacyjne INCI Gratia Artis, ul. Salwatorska 4 p.11, 30-109 Kraków.

2. Regulamin Konkursu stanowi jego podstawę i wyznacza zasady.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba uczestnicząca w kursach lub warsztatach: Gratia Artis lub Akademia Obrazu.

4. Każde zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dwie prace fotograficzne lub parafotograficzne pozostające w relacjach wspólnych ze sobą i stanowić dyptyk będący próbą odpowiedzi na postawiony temat konkursu.

5. Temat konkursu jest pojęciem otwartym i należy do zagadnień sztuki komunikacji wizyalnej. Swoistym ograniczeniem może być jedynie obrazowy sposób jego rozkodowania i zdefiniowania według własnej interpretacji.

6. Maksymalna ilość propozycji złożonych przez jednego uczestnika nie może przekraczać 3 prac (dyptyków).

7. Uczestnik jest zobowiązany do nadesłania prac w terminie do 30 maja 2014 roku.

8. Wszystkie prace konkursowe powinny zostać przesłane w formie elektronicznej na adres skrzynki konkursowej: info@gratiaartis.pl i posiadać załącznik w postaci wypełnionego zgłoszenia uczestnika konkursu, lub w formie wydruku na papierze fotograficznym w formacie 10cm x 15cm z opisem imienia i nazwiska autora, oraz typem i marką aparatu jakim praca została wykonana.

9. Prace wysyłane drogą pocztową należy kierować na adres: Biuro Koordynacyjne INCI Programu Gratia Artis ul. Salwatorska 4 pok. 11, 30-109 Kraków. Kopertę opatrzoną dopiskiem Konkurs INSIDE-OUTSIDE 2014.

10. Uczestnik jest całkowicie odpowiedzialny za nienaruszanie praw autorskich innych uczestników konkursu i osób trzecich.

11. Rejestracja Uczestników Konkursu Fotograficznego INSIDE-OUTSIDE z panelu rejestracja.

12. Uczestnikiem konkursu nie może być profesjonalny fotografik, pracownik, student lub uczeń artystycznej szkoły wyższej.

13. Celem konkursu jest wyłonienie 20 najlepszych prac młodych twórców i miłośników
Fotografii, w interesujący i odkrywczy sposób podejmujących temat konkursu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu przez
powołaną Komisję Konkursową złożoną z artystów plastyków i wykładowców ASP.

15. Wybór najlepszych prac jest ostateczny i nie podlega zakwestionowaniu przez
uczestników konkursu lub osoby trzecie.

Nagrody

Autor najlepszej pracy i zwycięzca konkursu otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny
Canon EOS 1000 D

Autorzy pozostałych najlepszych 10 wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni
ekspozycją w Galerii Fotografii Gratia Artis na stronie www.gratiaartis.pl i www.akademiiobrazu.pl

• wróć do strony głównej