O Akademii Obrazu

Akademia Obrazu
należy do Programu Gratia Artis i obejmuje cykle zajęć edukacyjnych w dziedzinie fotografii cyfrowej, a także warsztatów i plenerów fotograficznych. Program realizowany jest pod opieką dydaktyków - fotografików, kadry naukowej ASP w stopniu doktora.
Zajęcia akademii skierowane są do dwóch grup docelowych.

Grupy amatorów,
miłośników fotografii pragnących dzięki posiadanej wrażliwości w ukierunkowany sposób poszerzać spektrum swoich umiejętności, a zarazem czerpać przyjemność ze świadomego fotografowania oraz rozwijać swoją pasję.

Grupy zaawansowane,
profesjonalistów kreujących obrazy digitalne, dla wydawnictw, agencji reklamowych i osób w przyszłości pragnących zajmować się zawodowo fotografią tematyczną.

Cel
Poprzez teoretyczne wprowadzenia oraz praktyczne ćwiczenia, uczestnicy poznają problematykę i tajniki warsztatowe, przyswajają zasady posługiwania się narzędziami i osprzętem fotograficznym, a także zdobywają praktyczne doświadczenie w strategii tworzenia obrazu fotograficznego. Umiejętności zdobyte podczas zajęć wzbogacone pogłębioną wiedzą poszerzają horyzonty i otwierają kreatywny umysł w kierunku poszukiwania nowych wyzwań w fotografii.

Proces świadomego rozwoju warsztatu fotograficznego nadaje przejrzystości w rozumieniu pojęcia fotografii, daje możliwość doskonalenia, rozwoju a także ułatwia onalezienie własnego jezyka ekspresji. Dzięki połaczeniu wrażliwości, świadomości i umiejętności warsztatowych, fotografia pozwala znaleźć w otoczającym nas świecie rzeczy na pozór niedostrzegalne . Znalezione zaś przenieść do świata sztuk wizualnych. Umiejętnmość inscenizacji obrazu fotograficznego pozwala na swobodę tworzenia
klasycznego obrazu fotograficznego oraz daje nieograniczone możliwości jego przetwarzania w zapisach cyfrowych.
Uczestnikom zajęć nieposiadającym aparatu udostępniamy sprzęt fotograficzny.

Aby otrzymać zwrotnego maila z pełnym programem zajęć oraz kosztami warsztatów należy zarejestrować się na srtonie głównej panel rejestracja

Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy odesłac wypełniony formularz uczestnika e-mailem, faxem ( 012 ) 422-94- 07 lub pocztą na adres zwrotny biura koordynacyjnego.

• wróć do strony głównej